Systemy wspomagające pracę firm logistycznych, dystrybucyjnych, handlowych i produkcyjnych

W ofercie PLC znajduje się szereg unikalnych rozwiązań IT, wspierających procesy biznesowe firm logistycznych, dystrybucyjnych, handlowych i produkcyjnych.

Systemy magazynowe WMS (Warehouse Management System) stały się standardem w zarządzaniu magazynami.

Są to rozwiązania, na które składa się wiele elementów: oprogramowanie, bazy danych, interfejsy, terminale mobilne, drukarki, sieci radiowe, znakowanie, itp. Doświadczenie oraz wiedza pozwalają nam na przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia.

Systemy monitorujące proces pakowania (kompletacji) służą do gromadzenia filmów wideo w wysokiej rozdzielczości (IP Megapixel) zarejestrowanych podczas procesu pakowania towarów na stanowiskach kompletacyjnych (stołach roboczych) do nośników logistycznych, np. kartonów.

Dzięki komunikacji ze skanerami kodów kreskowych, filmy wideo są przyporządkowane odpowiednim numerom nośników (kod z etykiety logistycznej). Dodatkowo zapisywane są wszystkie kody pakowanych towarów, odczytywane wcześniej skanerem w czasie procesu pakowania. System zapewnia wysoką jakość zapisanych filmów, połączenie z numerem kartonu i bardzo szybki dostęp do archiwizowanych informacji. Dzięki wykorzystaniu systemu zdecydowanie spada czas odszukania informacji o kontrolowanych kartonach (do kilku sekund) i dużo łatwiejsze jest skontrolowanie pracy obsługi.

Systemy monitorujące proces foliowania palet System powstał w celu tworzenia i gromadzenia dokumentacji fotograficznej palet wysyłanych do odbiorców zewnętrznych.

W procesie logistycznym zdarzają się błędy na etapie kompletacji, foliowania i transportu. Wówczas odbiorca zgłasza reklamację, którą trzeba szybko i dokładnie rozpatrzyć. Obecnie są dostępne rozwiązania oparte na standardowych rejestratorach CCTV. Nie zapewniają one jednak dobrej jakości obrazu palet. Są też bardzo ograniczone pojemnością dyskową. Oferowany przez nas system bazuje na najnowszych technologiach przetwarzania, analizowania i zapisywania obrazów. Jest w pełni zintegrowany ze sterowaniem foliarek. Ma wbudowany moduł analizy poklatkowej obrazów w celu pełnej diagnostyki systemu. Automatycznie indeksuje zapisane obrazy wg kodu palety. Zasadniczą jego zaletą jest ogromna oszczędność pamięci dyskowej (1TB wystarcza na zapis obrazów 100 000 palet).

Oferujemy innowacyjne rozwiązanie podnoszące wydajność i jakość pracy magazynu – Digital Signage w magazynach i na produkcji. 

System składa się z małych komputerów klasy NUC, monitorów i oprogramowania do prezentacji raportów. Na monitorach wyświetlane są informacje o bieżącym stanie wykonania zadań przez poszczególne zespoły w magazynie np. kompletujące dostawy na kierunki czy obsługujące zasilanie magazynu. Najważniejszą cechą systemu jest dostarczanie kompletnych informacji w czasie rzeczywistym dla pracowników magazynu.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu raportowemu możliwe jest przekierowanie poszczególnych zespołów magazynowych na odcinki wymagające natychmiastowej reakcji. Dzięki temu zarządzanie dostępnym czasem – uzależnionym od obciążenia zleceniami magazynowymi – jest zdecydowanie bardziej efektywne, a przede wszystkim realizowane na bieżąco bez ingerencji manualnej. Eliminuje to dotychczasowe, „ręczne” kalkulacje brygadzistów. Co więcej, rozwiązanie to zwiększa samoświadomość i dyscyplinę pracy szeregowych pracowników magazynu. Każdy zespół magazynowy wie, czy może w tym czasie udać się na przerwę, ewentualnie pomóc drugiemu zespołowi, czy też przyspieszyć pracę. Aplikacja dodatkowo udostępnia zespołom informacje o zaległych zadaniach z poprzedniego dnia, co ma duże znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie wysokiego poziomu SLA magazynu.

Systemy mobilne plcPoD – jako nieliczni w Polsce zdobyliśmy doświadczenie w przygotowaniu i wdrożeniu wielu kluczowych projektów mobilnych. Dysponujemy platformą systemową plcPoD, na której realizujemy konkretne rozwiązania.

Rynek systemów mobilnych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. rozwiązania takie, jak: Proof of Delivery (PoD) – dedykowane dla operatorów logistycznych i firm kurierskich; VanSelling i PreSelling – przeznaczone do wspierania sieci handlowych oraz mobilnych zamówień (tzw. Sales Force Automation) oraz Field Force Automation – bardzo dynamicznie rozwijające się systemy wspierające pracę służb serwisowo-technicznych. Modyfikacji i wariantów systemów mobilnych jest wiele. Jednak ważnych jest kilka elementów, takich jak: sposób wymiany informacji (tzw. cienki klient lub lokalna aplikacja), model komunikacji, sposób gromadzenia danych, itp. Z punktu widzenia użytkownika system mobilny powinien być jak najprostszy. Warto jednak zaufać zespołowi specjalistów, aby uniknąć wielu pułapek związanych z komunikacją i ergonomią.

System planowania transportu plcTMS to rozwiązanie służące do planowania transportów przez dział logistyki. Posiada tzw. algorytm komiwojażera. Współpracuje zarówno z mapami bezpłatnymi np. OpenStreet Map, jak i komercyjnymi np. MapCenter. Najważniejsze funkcje to:

 • planowanie tras,
 • kalkulacja kosztów,
 • planowanie załadunków,
 • śledzenie przesyłek,
 • śledzenie środków transportu,
 • rozliczanie przewoźników.

System rozliczania przewoźników plcTrans służy do rozliczania przewoźników. Najważniejsze jego funkcje to:

 • rejestracja planowanych stałych tras,
 • dokumentacja wykonania zleceń,
 • automatyzacja procesów rozliczeniowych z przewoźnikami,
 • portal WWW.

System rejestracji aktywności pracowników plcWorker pozwala rejestrować zadania dodatkowe wykonywane przez pracowników magazynu.

Zadania mogą być wpisywane przez osoby wykonujące daną czynność, lub zlecone przez przełożonego. Każde zadanie może podlegać ocenie stanu wykonania. To, co jest ważne w plcWorker, to mierzenie czasu od rozpoczęcia do zakończenia czynności. Każdy rodzaj zadania może mieć przypisany średni czas wykonania dla danej lokalizacji. Każde zadanie może być ocenione przez Kierownika. Może być mu nadany stopień oceny. Na podstawie porównania średniego czasu, liczby wykonanych zadań i nadanych punktów można wprowadzić grywalizację do procesu zarządzania personelem. W każdym momencie kierownik z poziomu lokalizacji – lub zarząd z poziomu całej spółki – może sprawdzić poziom realizacji zadań zleconych oraz zadań realizowanych w ramach samorealizacji pracownika (liczbę, czas, rodzaj i jakość wykonania). To może wpływać na ocenę pracownika oraz jego zaangażowanie. Może też – przy wprowadzeniu grywalizacji – motywować do działania.

System wspomagania przyjęć i kompletacji wydań w magazynie plcPickList służy do wykonywania podstawowych funkcji magazynowych związanych z kompletowaniem i wydawaniem towarów z magazynu za pomocą terminali mobilnych. Główne jego cechy to:

 • realizacja kompletacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych z systemem Android,
 • pobieranie informacji z systemu nadrzędnego, np. zamówienia, za pośrednictwem różnego typu interfejsów (pliki płaskie, WebService, XML, itp.),
 • zarządzanie i monitorowanie pracy pracowników magazynu za pomocą aplikacji WEB,
 • eliminacja dokumentów papierowych (picklist, list kompletacyjnych, itp.),
 • monitoring realizacji zadań w czasie rzeczywistym.

System zarządzania dokami, awizacjami i ruchem pojazdów plcDMS

To system awizowania dostaw oraz zarządzania ruchem pojazdów na parkingu i placu. Pozwala on precyzyjnie zaplanować logistykę wokół i na terenie magazynu. Jest to połączenie dwóch systemów:

 • awizacji pojazdów pod kątem wyładunków i załadunków w magazynie lub centrum logistycznym (system klasy Avization), odbywa się to poprzez określanie okien czasowych oraz harmonogramów pracy magazynu,
 • zarządzania ruchem pojazdów na placu, dostępnością ramp, parkingiem, komunikacją z kierowcami (system klasy Yard Management).

plcDMS jest kompleksowym systemem do obsługi procesów logistycznych wokół magazynu lub centrum logistycznego. System udostępnia portal internetowy dla przewoźników i dostawców, w którym definiuje się informacje związane z dostawami, odbiorami, stałymi serwisami, odprawami celnymi ładunków. Przewoźnik lub dostawca wprowadza dane o kierowcy, środku transportu, ładunku, liczbie i typie nośników logistycznych, szczególnych wymaganiach oraz preferowanym czasie przyjazdu. System kalkuluje czas związany ze wszystkimi operacjami i proponuje najbardziej optymalne okno czasowe: data, godzina, czas operacji, numer doku, dodatkowe wymagania. plcDMS oferuje wiele możliwości zarządzania procesami logistycznymi w drodze do magazynu i na jego terenie. Najważniejsze jego funkcjonalności to:

 • Pulpit – widok całego terenu wraz ze statusami,
 • generator awizacji w wersji dla zaawansowanych użytkowników i w wersji uproszczonej (Wizard),
 • kontrola na portierni (aplikacja na Android),
 • Recepcja – obsługa gości, samochodów osobowych, taksówek,
 • Magazyn – awizacje magazynowe,
 • Odprawa celna – obsługa towarów zgłoszonych do odprawy celnej,
 • Bufor – towar w magazynie, ale jeszcze nieprzesunięty do magazynu,
 • Stałe awizacje – obsługa codziennych, stałych awizacji np. kurierzy,
 • Raporty – prezentacja informacji o planowanych obciążeniach zasobów magazynowych,
 • Polityki – planowanie pracy magazynu, np. przerwy techniczne, wolne dni,
 • Wyświetlacze – obsługa monitorów informacyjnych do prezentacji danych o awizacjach w magazynie,
 • Etykietowanie – drukowanie etykiet dla wszystkich towarów przyjętych do bufora w magazynie.