Szybkie dostosowanie do RODO dzięki aplikacji PLC Rejestr Praw Dostępu

PLC Shared Folders (PLC Rejestr Praw Dostępu) to aplikacja stworzona przez inżynierów PLC Doradztwo Informatyczne. Stanowi nakładkę na Microsoft Active Directory. Aplikacja wspierająca zarządzanie dostępem do informacji jest w naszej ofercie od marca 2018 roku i trafiła już do pierwszych klientów.

PLC Rejestr Praw Dostępu umożliwia, zarządzanie uprawnieniami i rejestruje dostęp do danych, w tym osobowych. W oparciu o architekturę strony intranetowej integruje się z Microsoft Active Directory oferując nie tylko rejestrację nadanych uprawnień, ale też obsługuje przepływ zadań i dokumentów (workflow), regulując procedurę nadawania dostępu do zasobów.

Główne cechy aplikacji PLC Rejestr Praw Dostępu to:

 • działanie w oparciu o przygotowany wcześniej model grup zabezpieczeń,
 • monitorowanie próby ręcznego nadawania uprawnień poza systemem,
 • generowanie wniosków o dostęp do zasobów chronionych,
 • audyt uprawnień dla wskazanej osoby,
 • szybkie usunięcie uprawnień do wskazanego zasobu,
 • delegowanie uprawnień właściciela danego zasobu plikowego – właściciel jest odpowiedzialny za zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku o dostęp,
 • definiowanie wielu lokalizacji – oddziałów,
 • przegląd wniosków historycznych,
 • możliwość integracji z np. systemem helpdesk,
 • otwarty kod,
 • korzystanie z darmowych komponentów (IIS/SQL Server Express),
 • brak konieczności wymagania licencji CAL,
 • brak konieczności logowania, aplikacja działa w oparciu o mechanizm SSO Active Directory.

W kolejnym etapie rozwoju aplikacji PLC Rejestr Praw Dostępu, planujemy rozszerzyć jej funkcjonalność o rejestr uprawnień nadanych w sieci zintegrowanej z Microsoft Active Directory.