1. SEKTOR HANDLOWY

Wdrożenie systemu archiwizacji danych
i opracowanie polityki BACKUPU

PLC Doradztwo Informatyczne wdrożyło dla Transgourmet Polska system i politykę backupu

Transgourmet Polska (d. Selgros Cash&Carry) w ramach uporządkowania infrastruktury IT wymienił system do zarządzania i ochrony danych. Za projekt odpowiadała firma PLC Doradztwo Informatyczne. Dotychczas wykorzystywane rozwiązanie nie spełniało oczekiwań w zakresie odzyskiwania danych. Było także oferowane w outsourcingu, co ograniczało kompetencje lokalnego zespołu administratorów.

Osiągnięte korzyści po zakończeniu projektu:

  • Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów IT oraz określenia jaką wartość dla użytkowników biznesowych mają poszczególne usługi IT. W przypadku ponownego uruchamiania środowiska IT ważna jest bowiem kolejność odtwarzania poszczególnych aplikacji, których działanie jest wzajemnie od siebie uzależnione.
  • Wypracowanie wewnętrznych kompetencji, dzięki którym firma może dziś szybko i samodzielnie odtworzyć dane po awarii.
  • Przygotowanie dokumentacji, która pozwala dowolnej osobie w Transgourmet Polska, jak i zewnętrznym partnerom, łatwo przeprowadzić ten proces.
  • Znacząca poprawa bezpieczeństwa poprzez oddzielenie miejsca przetwarzania danych od miejsca przechowywania backupu. Procesy backupu i odtworzenia odbywają się w dwóch lokalizacjach.
  • Dopasowanie narzędzia do polityki bezpieczeństwa firmy, w tym wymogów opiekunów aplikacji biznesowych. Wcześniej była ona narzucana przez dostawców poprzedniego systemu zarządzania ochrony danych.
  • Opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa danych - określono m.in. maksymalny poziom retencji danych; maksymalny czas ich odtworzenia; ilości informacji, które można utracić bez wpływu na proces biznesowy i punkty odzysku.
  • Zapewnienie 100% spójności backupowanych danych maszyn wirtualnych poprzez wprowadzenie backupu hybrydowego.
  • Zwiększenie granularności procesu backupu oraz odtworzenia danych.
  • Przyspieszenie procesu odtworzenia danych, do zaledwie kilku minut.

Selgros Cash&Carry z centralą w Poznaniu to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Firma jest częścią holdingu Transgourmet zajmującego się hurtową sprzedażą produktów żywnościowych. Udziałowcem Transgourmet Holding SE jest COOP, druga co do wielkości szwajcarska grupa handlu artykułami spożywczymi zatrudniająca 54 tys. osób. Selgros Cash&Carry oferuje zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Firma ma 16 sklepów, w których oferuje blisko 40 000 artykułów i zatrudnia przeszło 4000 osób. Pierwsza hala Selgros Cash&Carry została otwarta w Poznaniu w roku 1997. Sieć uruchamia nowe hale sprzedaży, a w roku 2015 powstał też tzw. magazyn dowozowy Transgourmet Food Service w Ożarowie Mazowieckim.

Usprawnienie procesu zarządzania i ochrony danych

Od 2014 roku prowadzone są w Selgros Cash&Carry projekty związane z unowocześnianiem infrastruktury IT i usprawnianiem procesów biznesowych. Jednym z elementów tych projektów było uporządkowanie procesu backupu. Podstawowym problemem, z którym borykał się Transgourmet Polska był fakt, że nie wiadomo było, czy system backupu zapewni odtwarzalność w sytuacji awarii, czy prawidłowo tworzone są kopie zapasowe. Dodatkowo – aby cokolwiek zmienić w systemie – należało kontaktować się z dostawcą dotychczasowego narzędzia i prosić o rozwiązanie problemu. „Problemem było również to, że zarządzanie backupem i archiwizacją danych przekazane było w outsourcing” – wspomina Bartłomiej Stryczek, zastępca dyrektora IT w Transgourmet Polska. „Z perspektywy odzyskania danych poprzedni system był także niewystarczający dla wciąż rozbudowywanej infrastruktury IT. Brak było np. możliwości scentralizowanego i efektywnego backupu danych z hal Selgros Cash&Carry. Korzystamy z bardzo wielu, różnorodnych systemów IT i musimy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w nich przechowywanych” – dodaje.

W związku z tym Transgourmet Polska zaczął szukać nowego rozwiązania do zarządzania i ochrony danych. Od tego systemu – choć znajdującego się w back-office – oraz zastosowanych odpowiednich polityk bezpieczeństwa zależy bezpieczeństwo systemów biznesowych. „Potrzebowaliśmy narzędzia, które będzie dostosowane – w zakresie backupu i odtworzenia – do wymogów opiekunów biznesowych poszczególnych, stosowanych przez nas aplikacji. Poprzednie rozwiązanie nie dawało takich możliwości” – wyjaśnia Bartłomiej Stryczek. „Jednocześnie wiadomo było, że – odpowiadając za całość wsparcia procesów biznesowych – możemy poświęcić tego typu projektom bardzo mało czasu. Na wybranej firmie spoczywało więc znalezienie i zaproponowanie systemu do zarządzania i ochrony danych z tzw. wartością dodaną” – dodaje. Jako partnera w tym projekcie przedstawiciele Transgourmet Polska wybrali firmę PLC-Doradztwo Informatyczne.

Chcesz przeczytać cały opis wdrożenia?

Potrzebowaliśmy narzędzia,
które będzie dostosowane
do wymogów opiekunów
biznesowych poszczególnych
aplikacji.
Na naszym partnerze,
firmie PLC spoczywało
znalezienie i
zaproponowanie
systemu do zarządzania
i ochrony danych
z tzw. wartością dodaną.

Bartłomiej Stryczek

zastępca dyrektora IT
w Transgourmet Polska