Specjalizacją PLC są dwa obszary: bezpieczeństwo operacyjne i zapewnienie odporności na awarie, które razem składają się
na utrzymanie w ruchu infrastruktury i systemów IT. Wdrażamy rozwiązania utrzymania ruchu dla wielu polskich firm. Rocznie
realizujemy od kilku do kilkunastu tego typu projektów, doradzając zarówno na poziomie biznesowym, jak i wykonując
bezpośrednio usługi dla działów IT

Bezpieczeństwo operacyjne to synonim niezawodności i jeden z priorytetów
współczesnych organizacji. Dzięki temu klient ma gwarancję ciągłości działania
procesów biznesowych wspieranych przez IT. Bezpieczeństwo operacyjne można
porównać do przemysłu lotniczego, gdzie inżynierowie tworzą takie rozwiązania,
aby lot przebiegał spokojnie, a eksploatacja samolotu pomyślnie. Budowanie
systemów IT jest prostsze niż samolotów, ale także wymaga rozwiązań niezawodnych
i pozbawionych pojedynczego punktu awarii. Dotyczy to całej infrastruktury
– od serwerów, aż po sieć. Bezpieczeństwo operacyjne ma zapewnić ciągłość
funkcjonowania działów produkcji, sprzedaży, magazynów…

Zapewnienie odporności na awarie związane jest z zagwarantowaniem
niezawodności działania systemów i infrastruktury IT. Wiąże się to z potrzebą
zapewnienia dyspozycyjności (availability) i integralności (integrity). Dyspozycyjność
to zapewnienie uprawnionym osobom możliwość ciągłego korzystania z zasobów IT
w dowolnym czasie. Z kolei integralność to zagwarantowanie, że dane zawarte w
systemie lub przesyłane przez sieć nie będą zmienione lub przekłamane. Zagrożenia
dla infrastruktury IT mogą być związane z kataklizmami i awariami niezależnymi
od działań człowieka lub spowodowanymi przez świadome jego działanie (wirusy,
cyberterroryzm, ataki odmowy dostępu DoS/DDoS). Ochrona przed tego typu
zagrożeniami zakłada zapewnienie zapasowych zasobów IT lub budowę infrastruktury
opornej na awarie.

NASZ MODEL DZIAŁANIA

1
analizujemy działalność klienta,
problemu, oczekiwań
2
przedstawiamy konkretne
rozwiązania/pomysły
3
wdrażamy rozwiązania
4
testujemy odporność
systemów IT i ich zdolność do
odtworzenia
5
przekazujemy dokumentację
techniczą, gwarantujemy
umowę serwisową 24/7/365
Realizujemy projekty polegające na projektowaniu, wdrażaniu i serwisie środowisk IT, zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość
działania. W ich efekcie:

 • podniesiesz bezpieczeństwo infrastruktury,
 • obniżysz koszty inwestycji,
 • osiągniesz elastyczność w przypadku nowych projektów,
 • zapewnisz dłuższy czas życia rozwiązań IT,
 • ograniczysz koszty nietrafionych decyzji,
 • dokonasz standaryzacji i zapewnisz przewidywalny rozwój infrastruktury IT,
 • podniesiesz wiarygodność swojej firmy.
OBA OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANE SĄ Z TAKIMI
WYZWANIAMI, PRZED KTÓRYMI STOJĄ DZIŚ ORGANIZACJE, JAK:
BUDOWA I ROZWÓJ ŚRODOWISKA INFORMATYCZNEGO

BUDOWA I ROZWÓJ ŚRODOWISKA INFORMATYCZNEGO

Jesteśmy po to, aby znaleźć sposób na zbudowanie i rozwijanie niezawodnego
środowiska IT. Przygotowujemy firmy do prawidłowego wyboru i wdrożenia platform
IT – w tym wirtualizacji zasobów – wykonując w tym celu mapowanie procesów
biznesowych. Pełnimy też rolę doradcy w tego typu projektach. Ułatwiamy także
sfinansowanie budowy dowolnej, prywatnej infrastruktury IT w ramach usług
finansowania oferowanych przez Hewlett Packard Enterprise i Fujitsu w Polsce.

Udostępniamy usługi cloud computing i kolokacji serwerów. Ułatwiamy ocenę
wielkości potrzebnych do wynajęcia w chmurze zasobów IT, optymalizując
dzięki temu koszty usług chmurowych. Projektujemy je, jak również pomagamy
w zaplanowaniu migracji całych serwerowni do zewnętrznych centrów danych.
W ramach budowy rozwiązań cloud computing oferujemy usługę PLC-Cloud
udostępniania mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej w zewnętrznym centrum
danych. Gwarantujemy dostępności na poziomie 99,95%. PLC-Cloud pozwala na
obniżenie stałych kosztów IT, a nowe inwestycje minimalizuje do zera.

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Celem tego typu projektów prowadzonych przez naszych klientów są:

 • rozwój i modernizacja istniejącego środowiska IT
 • budowa infrastruktury IT
 • budowa rozwiązań cloud computing
 • outsourcing, w tym usługi IaaS i SaaS
 • dostawy serwerów, macierzy i środowisk SAN
 • budowa instalacji niskoprądowych, sieci i rozwiązań teletechnicznych
 • wdrożenia systemów pocztowych i pracy grupowej
 • obniżenie kosztów funkcjonowania wykorzystywanych rozwiązań.
ZABEZPIECZENIE IT,
W CELU ZABEZPIECZENIA
FUNKCJONOWANIA BIZNESU

ZABEZPIECZAJ IT, ABY ZABEZPIECZYĆ BIZNES

Od sprawnego funkcjonowania systemów IT zależy dziś już nie tylko funkcjonowanie
danej firmy, ale i jej partnerów. Dzisiejszy biznes przetwarza nie tylko swoje dane,
ale też uczestniczy w łańcuchu dostaw i użytkuje dane klientów. Ewentualna awaria
wpływa więc nie tylko na działalność organizacji, ale także na jej wizerunek.

Tak, jak w lotnictwie istnieje szereg zagrożeń – błąd ludzki, turbulencje, awaria
sprzętu, tak w IT może dojść do incydentu lub awarii (katastrofy) przerywającej
ciągłość produkcji, funkcjonowania magazynu lub utraty całego środowiska IT wraz
z firmowymi danymi. W efekcie występuje często konieczność cofnięcia się w czasie
i odnalezienia np. przesłanych już przez klientów – a jeszcze nie zrealizowanych
przez produkcję – zamówień.

W ramach rozwiązań Disaster Recovery dajemy gwarancję pracy wszelkich rozwiązań
IT przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (365/7/24). Naszą
ofertę można porównać do spadochronu uruchamianego w momencie katastrofy.
Tym spadochronem są rozwiązania takie, jak: zapasowe centrum danych, instrukcje
odtworzeniowe, sprawny backup, środowisko odtworzeniowe i tzw. wyniesiony
backup.

Dodatkowo dyżurujący 365/24/7 zespół inżynierów PLC stanowi pierwszą linię
wsparcia w sytuacji kryzysowej. Razem z usługami backupu, Disater Recovery,
polityką backupu i instrukcjami postępowania na wypadek awarii, współpraca PLC
jest polisą ubezpieczeniową dla klientów na wypadek incydentu lub rozległej awarii
w IT.

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Celem tego typu projektów prowadzonych przez naszych klientów są:

 • zaprojektowanie infrastruktury odpornej na awarie
 • budowa systemów wysokiej dostępności
 • oddanie obowiązków związanych z administracją;
 • wsparcie dla stworzonej infrastruktury IT, szczególnie w sytuacjach
  kryzysowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych
 • umożliwienie pracy środowisk IT nawet w przypadku awarii podstawowego
  centrum przetwarzania danych
ZABEZPIECZENIE IT,
W CELU ZABEZPIECZENIA
FUNKCJONOWANIA BIZNESU

ZABEZPIECZAJ IT, ABY ZABEZPIECZYĆ BIZNES

Od sprawnego funkcjonowania systemów IT zależy dziś już nie tylko funkcjonowanie
danej firmy, ale i jej partnerów. Dzisiejszy biznes przetwarza nie tylko swoje dane,
ale też uczestniczy w łańcuchu dostaw i użytkuje dane klientów. Ewentualna awaria
wpływa więc nie tylko na działalność organizacji, ale także na jej wizerunek.

Tak, jak w lotnictwie istnieje szereg zagrożeń – błąd ludzki, turbulencje, awaria
sprzętu, tak w IT może dojść do incydentu lub awarii (katastrofy) przerywającej
ciągłość produkcji, funkcjonowania magazynu lub utraty całego środowiska IT wraz
z firmowymi danymi. W efekcie występuje często konieczność cofnięcia się w czasie
i odnalezienia np. przesłanych już przez klientów – a jeszcze nie zrealizowanych
przez produkcję – zamówień.

W ramach rozwiązań Disaster Recovery dajemy gwarancję pracy wszelkich rozwiązań
IT przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (365/7/24). Naszą
ofertę można porównać do spadochronu uruchamianego w momencie katastrofy.
Tym spadochronem są rozwiązania takie, jak: zapasowe centrum danych, instrukcje
odtworzeniowe, sprawny backup, środowisko odtworzeniowe i tzw. wyniesiony
backup.

Dodatkowo dyżurujący 365/24/7 zespół inżynierów PLC stanowi pierwszą linię
wsparcia w sytuacji kryzysowej. Razem z usługami backupu, Disater Recovery,
polityką backupu i instrukcjami postępowania na wypadek awarii, współpraca PLC
jest polisą ubezpieczeniową dla klientów na wypadek incydentu lub rozległej awarii
w IT.

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Celem tego typu projektów prowadzonych przez naszych klientów są:

 • zaprojektowanie infrastruktury odpornej na awarie
 • budowa systemów wysokiej dostępności
 • oddanie obowiązków związanych z administracją;
 • wsparcie dla stworzonej infrastruktury IT, szczególnie w sytuacjach kryzysowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych
 • umożliwienie pracy środowisk IT nawet w przypadku awarii podstawowego
  centrum przetwarzania danych