4. SEKTOR HANDLOWY

DISASTER RECOVERY AS A SERVICE,
czyli centrum danych jako usługa

PLC zaprojektowało i wdrożyło w Nowa Elektro system odtwarzania danych w zewnętrznym data center

Opracowana przez PLC strategia bezpieczeństwa zbudowana została w oparciu o podstawową serwerownię u klienta oraz serwerownię zapasową w zewnętrznym Data Center. Celem było utrzymywanie danych w dwóch, oddalonych od siebie miejscach, aby - w sytuacji kryzysowej - uruchomić w ośrodku Disaster Recovery kluczowe aplikacje, które wspierają pracę sieci hurtowni Nowa Elektro.

Osiągnięte korzyści po zakończeniu projektu:

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa stosowanego w Nowa Elektro systemu IT dzięki zapewnieniu dostępu do środowiska odtworzeniowego w zewnętrznym centrum danych.
  • Zapewnienie możliwości udostępnienia w ciągu maksymalnie 24 godzin hurtowniom Nowa Elektro systemu IT w zewnętrznym ośrodku przetwarzania danych.
  • Zabezpieczenie aplikacji, zinwentaryzowanie zasobów IT i przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej jako elementu polityki Disaster Recovery.
  • Zagwarantowanie poprawnego wykonania backupu i brak konieczności kontrolowania prawidłowości przebiegu tego procesu każdego dnia.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania danych dzięki wynajęciu zewnętrznego centrum Disaster Recovery.
  • Możliwość wybrania wielu, różnorodnych scenariuszy odtworzeniowych.

Nowa Elektro przynależy do największej grupy zakupowej w kraju – Fegime Polska. Jest to najbardziej znacząca sieć dystrybutorów produktów i artykułów elektrycznych na terenie Polski. Nowa Elektro oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak: audyty energetyczne, prefabrykacja rozdzielnic czy fotowoltaika. Firma kompleksowo obsługuje zarówno małe, jak i duże inwestycje, takie jak np.: szpitale, centra handlowe, szkoły, ale także domy jednorodzinne. Nowa Elektro ma 30 oddziałów i 4500 m.kw. powierzchni magazynowej.

Zabezpieczenie kluczowych aplikacji przed awariami

Tak duża skala działalności Nowa Elektro wymagała stworzenia systemu zabezpieczeń kluczowych aplikacji przed awariami sprzętu. W projekcie dla Nowa Elektro – zrealizowanym przez PLC – Doradztwo Informatyczne – duże znaczenie miał fakt, że sprzedaż realizowana jest właściwie w całości poza miejscem przetwarzania danych, czyli firmowym data center. Nowa Elektro korzysta z systemu IT, do którego dostęp mają hurtownie elektrotechniczne należące do firmy. Od jego działania zależy więc ich funkcjonowanie.

PLC od dawna dostarczało do Nowa Elektro serwery i systemy pamięci masowych pod projekty związane ze zmianami w architekturze wykorzystywanych aplikacji. W pewnym momencie przedstawiciele tej firmy zaproponowali, aby podnieść poziom bezpieczeństwa stosowanego w Nowa Elektro systemu IT dzięki zapewnieniu dostępu do środowiska odtworzeniowego w zewnętrznym centrum danych. Dane miały zostać wyniesione do chmury, aby – jak niemniejszym kosztem – uzyskać natychmiastową zdolność odtworzeniową.

Przedstawiciele Nowa Elektro zdecydowali się na wynajęcie zapasowego centrum danych od firmy 3S. „Migracja danych do tego centrum danych odbywa się z wykorzystaniem – zaproponowanego przez PLC – systemu Cloud Backup & Recovery firmy ASIGRA. Dzięki niemu, w sytuacji kryzysowej możemy skorzystać w procesie odtworzeniowym z całego potencjału drugiego data center oferowanego w modelu Disaster Recovery as a Services. ASIGRA pozwala nam de facto na uruchomienie środowiska IT w dowolnym miejscu na świecie” – mówi Marcin Chmielewski, kierownik Działu IT w Nowa Elektro.

Chcesz przeczytać cały opis wdrożenia?

Rozwiązanie zaproponowane
przez PLC zapewnia
nam gwarancję
odtwarzalności biznesu
w zapasowej lokalizacji
przy minimum kosztów
i minimalnej
czasochłonności.

Marcin Chmielewski

kierownik Działu IT w Nowa Elektro