5. SEKTOR LOGISTYCZNY

Gwarantowany dostęp do systemów IT w trybie 24/7/365

PLC wdrożyło w PAGO rozwiązania zapewniające ciągłość działania procesów biznesowych

PAGO ma świadomość tego, jak bardzo technologie IT wpływają na konkurencyjność. Wykorzystywane rozwiązania IT stanowią o jej przewadze. Widać to było w największym stopniu po zakończeniu integracji stosowanego w PAGO systemu ERP z rozwiązaniami logistycznymi partnerów. Pozwoliło to na zaoferowanie nowych usług, a także bezpośredni wgląd partnerów w dane znajdujące się w systemach IT PAGO. W kolejnym kroku - aby zapewnić stały dostęp do systemów IT - firma przeprowadziła projekt przeniesienia infrastruktury IT do dwóch centrów danych.

Osiągnięte korzyści po zakończeniu projektu:

  • Zagwarantowanie kontrahentom, że nawet w przypadku awarii PAGO będzie w stanie zrealizować dla nich usługi na najwyższym możliwym poziomie.
  • Zagwarantowanie 100 proc. dostępności infrastruktury IT i aplikacji biznesowych.
  • Przeprowadzenie projektu migracji niemal w czasie rzeczywistym, co ograniczyło do minimum konieczność przerwy w funkcjonowaniu całej firmy.
  • Swoboda w wyborze i migracji do dowolnego, zewnętrznego centrum danych.
  • Dostęp do dokumentacji ułatwiającej ponowne przeprowadzenie procesu migracji do nowego centrum danych.
  • Możliwość odtworzenia przez PAGO systemów IT posiadając dane nie późniejsze niż sprzed 30 minut.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania firmy dzięki wirtualizacji serwerów. Oderwanie się dzięki wirtualizacji od warstwy fizycznej i potencjalnych awarii sprzętu IT. Utrata nawet 80% maszyn fizycznych nie zagrozi funkcjonowaniu PAGO.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa IT dzięki zastosowaniu firewalli aplikacyjnych nowej generacji – NextGeneration Firewall – firmy PaloAlto.

PAGO jest operatorem logistycznym, zajmującym się obsługą przedsiębiorstw z sektora mrożonej żywności. Oferta firmy obejmuje pełen zakres usług związanych z obsługą łańcucha dostaw i jest adresowana m.in. do: sieci handlowych, międzynarodowych koncernów, importerów i eksporterów mrożonej żywności, krajowych producentów oraz firm lokalnych. PAGO dysponuje chłodniami składowo-dystrybucyjnymi zlokalizowanymi w sąsiedztwie głównych aglomeracji: Warszawy, Poznania, Gdańska i Katowic. Tworzą one ogólnopolską sieć Centrów Logistyki Produktów Mrożonych. Ich łączny potencjał to blisko 170 000 miejsc paletowych.

Uniezależnienie od pojedynczej awarii sprzętu

W trosce o jakość, terminowość i bezpieczeństwo, PAGO korzysta z zaawansowanych narzędzi IT, opracowanych specjalnie na potrzeby firmy, a związanych z logistyką produktów mrożonych i powiązanych z nią procesów biznesowych. Firma przeprowadziła szereg projektów zapewniających bezpieczeństwo danych i gwarancję ciągłości procesów.

„W momencie, gdy pojawiłem się w PAGO, zorientowałem się jak krytyczne są niektóre usługi, zapewniające ciągłość działania naszej firmie. PAGO – poza logistyką – opiera się bowiem na specjalistycznych magazynach wysokiego składowania tzw. mrożonek. Towary te podlegają zaś dużym restrykcjom, jeśli chodzi o terminowość dostaw. Samochody muszą dotrzeć do odbiorcy w określonym okienku czasowym. Wymaga to od nas posiadania narzędzi, które zapewnią niezachwianą pracę firmy” – opowiada Sławomir Wajgelt, IT Logistics Project Manager w PAGO sp. z o.o. „Krytyczne aplikacje – wspierające naszą działalność – instalowane na fizycznym sprzęcie w dużym stopniu uzależnione były od awaryjności wykorzystywanych przez nas maszyn. Dlatego musieliśmy podjąć działania, które pozwoliłyby oderwać się od warstwy fizycznej” – dodaje. Sześć lat temu zdecydowano więc, aby zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania firmy dzięki wirtualizacji serwerów. Historycznie był to jeden z pierwszych projektów zrealizowany przez PLC – Doradztwo Informatyczne dla PAGO. Pozwolił on na usprawnienie środowiska IT.

„Dzięki zastosowaniu rozwiązań do wirtualizacji byliśmy w stanie zmniejszyć liczbę posiadanych serwerów fizycznych z 30 do zaledwie 6. Maszyny te – wykorzystywane przez poszczególne aplikacje – zastąpiło 30 serwerów wirtualnych. Dzięki temu utrata nawet 80% maszyn fizycznych nie zagrozi funkcjonowaniu firmy” – opowiada Sławomir Wajgelt. „Dla nas to także duże oszczędności, m.in. dzięki temu, że w ramach jednego panelu możemy zarządzać wszystkimi maszynami. Nie było to możliwe w przypadku fizycznych serwerów. Na maszynach wirtualnych pracują dziś wszystkie nasze aplikacje, w tym nasz podstawowy system transakcyjny” – dodaje.

Chcesz przeczytać cały opis wdrożenia?

Prosiliśmy o
przedstawienie oferty
czterech dostawców.
Niestety dwóch z
nich zaproponowało
jedynie dostawy sprzętu
IT. Pozostałe dwie
firmy przygotowały
kompleksową koncepcję
na zapewnienie
ciągłości działania,
na której zależało
zarządowi. Ofertę
najlepiej dostosowaną
do specyfiki branży,
w której działamy,
zaproponowało
PLC – Doradztwo
Informatyczne.

Sławomir Wajgelt

IT Logistics Project Manager
w PAGO sp. z o.o.