2. SEKTOR PRODUKCYJNY

Migracja środowiska IT
bez przerwy w działaniu systemu produkcyjnego

PLC przeprowadziło w TFP Sp. z o.o. projekt budowy nowej platformy IT m.in. dla systemu produkcyjnego

W ramach zrealizowanego przez PLC Doradztwo Informatyczne projektu przebudowano infrastrukturę serwerową TFP Sp. z o.o., zmodernizowano środowisko produkcyjne i backupowe, stworzono dwie serwerownie – podstawową i zapasową, a także dostarczono serwery oraz systemy pamięci masowej Fujitsu, które stały się podstawą bardzo wydajnej macierzy dla baz danych produkcyjnych.

Osiągnięte korzyści po zakończeniu projektu:

  • Migracja do nowego środowiska IT w nowym centrum danych przeprowadzona bez przerwy w działaniu systemu produkcyjnego.
  • Opracowanie gotowych schematów, które upraszczają w przyszłości proces migracji, gdy np. skończy się leasing obecnego sprzętu i migrację trzeba będzie powtórzyć.
  • Przyspieszenie działania środowiska IT, szybsze działanie systemu ERP, baz analitycznych i raportowania.
  • Zwiększenie dostępności środowiska w przypadku awarii dzięki budowie zapasowego centrum przetwarzania danych.
  • Ograniczenie strat spowodowanych ewentualną utratą danych, dzięki możliwości odtworzenia informacji z systemów produkcyjnych, nie starszych niż sprzed 5 minut.
  • Przeprojektowanie rozmieszenia danych na zasobach dyskowych, aby poprawić wydajność całego systemu IT.
  • Poprawa odporności infrastruktury IT na pojedynczą awarię.
  • Oszczędności osiągnięte dzięki prawie 10-krotnemu ograniczeniu ilości archiwizowanych informacji dzięki zastosowaniu deduplikacji danych.
  • Skrócenie procesu backupu z kilkunastu do zaledwie 2-3 godzin.

TFP to niezależna, rodzinna firma, która od 1992 roku specjalizuje się wyłącznie w produkcji tektury falistej i opakowań. Konsekwentnie realizowana polityka rozwoju firmy sprawiła, że TFP to dziś jedna z najdynamiczniejszych firm branży opakowań. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, dwoma zakładami produkcyjnymi i wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów. Historia TFP to blisko 20 lat innowacyjności i nieustannego podwyższania standardów, zarówno wytwarzanych produktów, jak i obsługi klienta. Innowacyjność firmy objawia się także w stosowanych rozwiązaniach IT. Niedawno TFP przeprowadziło projekt unowocześnienia posiadanej infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa jej dostępności m.in. dzięki stworzeniu dodatkowej, zapasowej serwerowni. Projekt zrealizowała firma PLC – Doradztwo Informatyczne.

Cel 1: Stworzenie efektywnego i bezpiecznego środowiska produkcyjnego

Przed rozpoczęciem projektu, TFP korzystało z bardzo heterogenicznego środowiska IT. Serwery i pamięci masowe dostarczyło wielu, różnych dostawców. Przy tak dużej ich liczbie nie wiadomo było de facto kto i za co odpowiada. Infrastruktura IT działała zbyt wolno, a poszczególne jej elementy źle ze sobą współdziałały. Tymczasem środowisko to było platformą m.in. dla – najważniejszego z punktu widzenia funkcjonowania firmy – systemu sterowania produkcją. W efekcie przedstawiciele TFP zdecydowali o modernizacji infrastruktury IT i budowie zapasowego centrum danych. Z wielu oferentów – jako firmę, która miała zrealizować ten projekt – wybrano PLC – Doradztwo Informatyczne. Firma ta zaproponowała jednorodną platformę opartą o rozwiązania Fujitsu.

Na potrzeby modernizacji środowiska IT w starej i na potrzeby nowej serwerowni TFP, PLC dostarczyła serwery i macierze Fujitsu oraz przełączniki SAN (Storage Area Network). Nowa, zapasowa serwerownia wykorzystywana miała być m.in. do backupu danych i aplikacji, a docelowo być może także maszyn wirtualnych.

Chcesz przeczytać cały opis wdrożenia?

Zależało nam na tym,
aby zwiększyć wydajność
środowiska IT.
Specjaliści PLC mieli
dokonać tego
w sposób sprawny,
bezpieczny i praktycznie
niezauważalny dla biznesu.

Zakłady TFP działają
praktycznie 24 godziny
na dobę.
Co godzinę z linii
produkcyjnych TFP
schodzi kilka
tysięcy opakowań.

Krzysztof Klajnszmit

IT Manager w TFP