3. SEKTOR PUBLICZNY

Realizacja zamówienia publicznego
na kompleksowe wykonanie infrastruktury IT

PLC stworzyło w Bibliotece Raczyńskich nową serwerownię, system backupu i platformę wirtualnych desktopów

Zrealizowany przez PLC Doradztwo Informatyczne projekt polegał na wyposażeniu oraz przeniesieniu infrastruktury IT do serwerowni w nowym budynku Biblioteki Raczyńskich oraz uruchomieniu wszystkich systemów niezbędnych do jej funkcjonowania. Dodatkowo wyposażono czytelnię w komputery działające pod kontrolą systemu Citrix Desktop.

Osiągnięte korzyści po zakończeniu projektu:

  • Integracja środowiska serwerowego biblioteki (systemy księgowe, zarządzania, pocztowe itp.).
  • Podniesienie bezpieczeństwa dostępu do danych.
  • Wyjście naprzeciw potrzebom czytelników dzięki digitalizacji zasobów i ich ochrony.
  • Udostępnienie nowych usług opartych o architekturę Microsoft (Exchange, Sharepoint , Link) dla pracowników biblioteki i 38 filii.
  • Łatwiejsze zarządzanie zwirtualizowanymi desktopami.
  • Budowa bezpiecznej serwerowni wraz z systemami magazynowania i przetwarzania danych odpornymi na awarię.

Biblioteka Raczyńskich powstała z fundacji Edwarda hrabiego Raczyńskiego, wielkopolskiego magnata, działacza społecznego, mecenasa sztuki i nauki, autora i wydawcy. Otwarcie Biblioteki nastąpiło 5 maja 1829 r. Księgozbiór Biblioteki w chwili otwarcia liczył od 13 do 17 tys. woluminów. Obecnie zbiory – ok. 950 tys. woluminów – Biblioteki Raczyńskich podzielone zostały na trzy zespoły: księgozbiór podstawowy wraz z Centralną Wypożyczalnią, księgozbiory filii oraz zbiory specjalne. Na te ostatnie składają się rękopisy, stare druki, kartografia, grafika, fotografie, nagrania wideo, druki wydane po 1800 r. (z tzw. dawnego, przedwojennego zasobu Biblioteki), druki bibliofilskie oraz mikrofilmy. Stanowią one najcenniejszą – pod względem naukowym i zabytkowym – część zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Udostępniane są w czytelni Działu Zbiorów Specjalnych.

Poprawa bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań

Zapewnienie dostępu do zdigitalizowanych zbiorów specjalnych było jednym z elementów projektu realizowanego przez PLC Doradztwo Informatyczne. „Docelowo chcemy zgromadzić w wersji cyfrowej kilkanaście tysięcy woluminów, w tym kilka tysięcy najcenniejszych egzemplarzy znajdujących się właśnie w Dziale Zbiorów Specjalnych” – mówi Jarosław Fechner z Działu Informatycznego Biblioteki Raczyńskich. „Zbiorów specjalnych dotyczy wiele obostrzeń, mogą być np. wykorzystywane tylko do celów naukowych. Po okazaniu odpowiednich dokumentów można mieć dostęp do oryginałów lub kopii elektronicznej. Te ostanie udostępniane są na stacjach roboczych, bez możliwości ich kopiowania. W ramach realizowanego przez PLC projektu zakupiliśmy odpowiedni sprzęt, jak również narzędzie do wirtualizacji desktopów” – dodaje.

Chcesz przeczytać cały opis wdrożenia?

Celem zrealizowanego
wspólnie z PLC projektu
było zaoferowanie
czytelnikom nowoczesnej
biblioteki.

Chcieliśmy udostępnić
nowoczesne narzędzia
zarówno dla czytelników,
jak i pracowników.

Jarosław Fechner

Dział Informatyczny
Biblioteki Raczyńskich