Nowy kontrakt: Budowa polityki bezpieczeństwa dla polskiej sieci handlowej.

Podpisaliśmy kontrakt z nowym klientem na budowę polityki bezpieczeństwa informacji oraz polityki utrzymania ruchu.

 

Dla Naszego klienta ważni są kupujący, kontrahenci i dobre imię marki.

 

Wraz z intensywnym rozwojem i sukcesami sieci handlowej, zarząd dostrzegł konieczność zabezpieczenia dorobku cyfrowego.

Oczekiwania klienta polegały na budowie nowych standardów ochrony danych  w obszarze bezpieczeństwa informacji, jak i w zakresie zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych 24 godziny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku.

 

Dodatkowym celem, było dostosowanie rozwiązań i zasad panujących w IT do nadchodzących wymagań RODO.

 

Nasi inżynierowie zaproponowali kompleksowe wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji(PBI) wraz z narzędziami do jej realizacji. 

Funkcję kontrolną w zakresie rejestru dostępu do danych będzie pełnić aplikacja PLC Share Folders. Rozwiązanie to jest unikalną aplikacją, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem na rynku.

Drugim elementem wdrożenia, będzie przebudowa rozwiązań infrastruktury teleinformatycznej i stworzenie szczegółowej polityki backupu wraz z instrukcjami odtworzeniowymi dla najważniejszych aplikacji.

Inżynierowie PLC wspólnie z działem IT Klienta stworzą pisemne regulaminy i zasady postępowania dla pracowników firmy.

W przyszłości, rozwiązania technologiczne będą wdrażane według nowych standardów bezpieczeństwa, tworząc spójny podlegający pełnej kontroli   system informatyczny.