Case study: PLC i AB wdrożyły w Grupie Sun Garden bezpieczną, wydajną i centralnie zarządzaną sieć WLAN

Celem projektu w Grupie Sun Garden było: usprawnienie komunikacji w obszarze procesów produkcyjnych, magazynowych, logistycznych i biurowych oraz budowa nowej centralnej polityki bezpieczeństwa sieci. Jednocześnie rosną potrzeby firmy w zakresie przepustowości sieci WLAN, m.in. w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań wspierających działalność firmy, także w halach produkcyjnych.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

  • Niezawodna sieć WLAN (bez nagłego rozłączania użytkowników).
  • Dotychczasowa sieć Wi-Fi wiązała się z ciągłymi przeróbkami miejsc dostępowych, nowa zapewnia ogromną elastyczność zestawiania połączeń, co ogranicza czas i koszty przestojów.
  • Poprawa bezpieczeństwa sieci Wi-Fi (m.in. dzięki autentykacji użytkowników; szyfrowaniu transmisji danych, udostępnianiu sieci VPN, firewallom, analizie spektrum radiowego, a także funkcjonalności Wireless Intrusion Protection).
  • Redundancja zastosowanych rozwiązań, dzięki czemu – w razie uszkodzenia jednego urządzenia – drugie przejmuje jego funkcję w sposób niewidoczny dla użytkowników.
  • Pełna kontrola nad infrastrukturą sieci bezprzewodowej (monitorowanie stanu sieci, konfiguracja wszystkich urządzeń za pomocą centralnej konsoli, rejestracja zdarzeń i generowanie raportów; zdalna aktualizacja oprogramowania firmware na urządzeniach Aruba, archiwum konfiguracji).
  • Łatwa skalowalność całego rozwiązania i rozszerzanie go na kolejne budynki, w tym np. hale produkcyjne.
  • Zapewnienie większej przepustowości sieci Wi-Fi na potrzeby nowych systemów IT.
  • Udostępnienie biznesowi platformy pod nowe rozwiązania, wymagające wymiany dużych ilości danych, jak np. automatyczne systemy kontroli procesu produkcji.
  • Możliwość budowy wirtualnych sieci LAN (VLAN).
  • Wydzielenie osobnej sieci Wi-Fi dla gości.

Cały opis wdrożenia znajdziesz na stroniehttps://plc-solutions.pl/wdrozenie/6-sektor-przemyslowy/