4 proste kroki aby spełniać wymogi RODO

Dostarczamy rozwiązania z zakresu utrzymania ruchu i bezpieczeństwa systemów IT. Wraz z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), bezpieczeństwo danych osobowych wiąże się z bezpośrednią odpowiedzialnością administratora. Co więcej, sam administrator musi ocenić związane z tym ryzyko i zastosować adekwatne środki. Za nieprzestrzegania prawa grożą bowiem wysokie kary.

Aby skutecznie chronić dane – w tym osobowe – konieczna jest współpraca działu prawnego i IT.

Dostarczając rozwiązania służące ochronie danych osobowych współpracujemy z trzema podmiotami: Kancelarią Radców Prawnych Jankowiak & Kolasiński; Agencją Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz firmą Sejf Danych.

4 proste kroki aby spełniać wszystkie wymogi:

1. Określamy jakie dane przechowujesz, zbierasz, w jaki sposób je wykorzystujesz i opracowujemy procedury ich ochrony – Kancelaria Prawna Jankowiak & Kolasiński przeprowadza analizę.

2. Opracowujemy politykę ochrony danych osobowych – przygotowuje ją Kancelaria Jankowiak & Kolasiński. Możesz powierzyć kancelarii rolę ABI lub stałą opiekę nad polityką ochrony danych osobowych.

3. Wdrażamy narzędzia Kryptos24 do ewidencjonowania zbiorów danych osobowych – dostawcą rozwiązania jest Agencja Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Kryptos24 kontroluje i aktualizuje politykę ochrony danych osobowych, dba o prawidłową ochronę i ewidencjonowanie zbiorów, pełni rolę informacyjną w obsłudze incydentów.

4. Analizujemy ryzyko i dostosowujemy obszary IT służące ochronie danych – PLC Doradztwo Informatyczne wraz z Sejfem Danych wyodrębnia obszary IT, których usprawnienie i opisanie w postaci dokumentacji daje podstawę do realizacji polityki ochrony danych.

PLC i Sejf Danych oferują sprawdzone rozwiązania wspierające ochronę danych osobowych, gwarantując ich bezpieczeństwo.

Jeśli jesteś:
– właścicielem firmy
– odpowiadasz za bezpieczeństwo IT w firmie
– szefem działu biznesowego
– administratorem danych osobowych

Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualny projekt dostosowania do RODO.