Jak zbudować środowisko cloud dla aplikacji wykorzystywanej w marketingu?

Klient z branży retail pilnie potrzebował środowiska IT o wysokiej niezawodności i dostęp do łączy internetowych dużej przepustowości. Jego wewnętrzne zasoby IT nie pozwalały na szybkie udostępnienie potrzebnej mocy obliczeniowej niezbędnej do uruchomienia aplikacji wspierającej działania marketingowe.

Dyrektor marketingu chciał szybko rozpocząć projekt. Dział IT nie miał jednak czasu na zakup dodatkowych zasobów. Nie chciał także dodatkowo obciążać łączy internetowych plikami graficznymi, które będą w dużej ilości przesyłane pomiędzy firmą i zewnętrznymi agencjami marketingowymi. Łącza te obsługują bowiem główne aplikacje biznesowe.

Zaproponowana przez PLC Doradztwo Informatyczne koncepcja była najefektywniejsza ekonomicznie i jednocześnie zgodna ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi u klienta. Zaproponowaliśmy zbudowanie bezpiecznego środowiska z wykorzystaniem usług cloud computing w dwóch ośrodkach Data Center.

Oczekiwaniom klienta sprostało rozwiązanie o następujących cechach:
– umieszczenie aplikacji w „Data Center I” w środowisku Cloud I
– udostępnienie licencji Microsoft
– udostępnienie łącza 20Mb/s
– administracja środowiskiem
– backup maszyny wirtualnej w „DC I” raz na 7 dni (kopia składowana na tym samym cloud)
– umieszczenie ASIGRA Cloud Backup „backup granularny” w oddalonym drugim ośrodku „Data Center II” środowisku Cloud II
– zapewnienie komunikacji pomiędzy ośrodkami Data Center łączem transmisji danych 100/100Mbit
– w przypadku awarii DC I udostępnimy łącze oraz moc obliczeniową w DC II na potrzeby procesu odtworzeniowego i zapewnienia ciągłości pracy aplikacji