Case study: W TFP Sp. z o.o. przeprowadziliśmy projekt budowy nowej platformy IT m.in. dla systemu produkcyjnego

W ramach zrealizowanego projektu przebudowaliśmy infrastrukturę serwerową TFP Sp. z o.o., zmodernizowaliśmy środowisko produkcyjne i backupowe, stworzyliśmy dwie serwerownie – podstawową i zapasową, a także dostarczyliśmy serwery oraz systemy pamięci masowej Fujitsu, które stały się podstawą bardzo wydajnej macierzy dla baz danych produkcyjnych.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

  • Migracja do nowego środowiska IT w nowym centrum danych przeprowadzona bez przerwy w działaniu systemu produkcyjnego.
  • Opracowanie gotowych schematów, które upraszczają w przyszłości proces migracji, gdy np. skończy się leasing obecnego sprzętu i migrację trzeba będzie powtórzyć.
  • Przyspieszenie działania środowiska IT, szybsze działanie systemu ERP, baz analitycznych i raportowania.
  • Zwiększenie dostępności środowiska w przypadku awarii dzięki budowie zapasowego centrum przetwarzania danych.
  • Ograniczenie strat spowodowanych ewentualną utratą danych, dzięki możliwości odtworzenia informacji z systemów produkcyjnych, nie starszych niż sprzed 5 minut.
  • Przeprojektowanie rozmieszenia danych na zasobach dyskowych, aby poprawić wydajność całego systemu IT.
  • Poprawa odporności infrastruktury IT na pojedynczą awarię.
  • Oszczędności osiągnięte dzięki prawie 10-krotnemu ograniczeniu ilości archiwizowanych informacji dzięki zastosowaniu deduplikacji danych.
  • Skrócenie procesu backupu z kilkunastu do zaledwie 2-3 godzin.

Cały opis wdrożenia znajdziesz na stroniehttps://plc-solutions.pl/wdrozenie/sektor-produkcyjny/