Case study: Wdrożyliśmy w PAGO rozwiązania zapewniające ciągłość działania procesów biznesowych

PAGO miało świadomość tego, jak bardzo technologie IT wpływają na konkurencyjność. Wykorzystywane rozwiązania IT stanowią o jej przewadze. Widać to było w największym stopniu po zakończeniu integracji stosowanego w PAGO systemu ERP z rozwiązaniami logistycznymi partnerów. Pozwoliło to na zaoferowanie nowych usług, a także bezpośredni wgląd partnerów w dane znajdujące się w systemach IT PAGO. W kolejnym kroku – aby zapewnić stały dostęp do systemów IT – firma przeprowadziła projekt przeniesienia infrastruktury IT do dwóch centrów danych.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

  • Zagwarantowanie kontrahentom, że nawet w przypadku awarii PAGO będzie w stanie zrealizować dla nich usługi na najwyższym możliwym poziomie.
  • Zagwarantowanie 100 proc. dostępności infrastruktury IT i aplikacji biznesowych.
  • Przeprowadzenie projektu migracji niemal w czasie rzeczywistym, co ograniczyło do minimum konieczność przerwy w funkcjonowaniu całej firmy.
  • Swoboda w wyborze i migracji do dowolnego, zewnętrznego centrum danych.
  • Dostęp do dokumentacji ułatwiającej ponowne przeprowadzenie procesu migracji do nowego centrum danych.
  • Możliwość odtworzenia przez PAGO systemów IT posiadając dane nie późniejsze niż sprzed 30 minut.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania firmy dzięki wirtualizacji serwerów. Oderwanie się dzięki wirtualizacji od warstwy fizycznej i potencjalnych awarii sprzętu IT. Utrata nawet 80% maszyn fizycznych nie zagrozi funkcjonowaniu PAGO.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa IT dzięki zastosowaniu firewalli aplikacyjnych nowej generacji – NextGeneration Firewall – firmy PaloAlto.

Cały opis wdrożenia znajdziesz na stroniehttps://plc-solutions.pl/wdrozenie/sektor-logistyczny/