Case study: Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy w Nowa Elektro system odtwarzania danych w zewnętrznym data center

Opracowana przez PLC strategia bezpieczeństwa zbudowana została w oparciu o podstawową serwerownię u klienta oraz serwerownię zapasową w zewnętrznym Data Center. Celem było utrzymywanie danych w dwóch, oddalonych od siebie miejscach, aby – w sytuacji kryzysowej – uruchomić w ośrodku Disaster Recovery kluczowe aplikacje, które wspierają pracę sieci hurtowni Nowa Elektro.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa stosowanego w Nowa Elektro systemu IT dzięki zapewnieniu dostępu do środowiska odtworzeniowego w zewnętrznym centrum danych.
  • Zapewnienie możliwości udostępnienia w ciągu maksymalnie 24 godzin hurtowniom Nowa Elektro systemu IT w zewnętrznym ośrodku przetwarzania danych.
  • Zabezpieczenie aplikacji, zinwentaryzowanie zasobów IT i przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej jako elementu polityki Disaster Recovery.
  • Zagwarantowanie poprawnego wykonania backupu i brak konieczności kontrolowania prawidłowości przebiegu tego procesu każdego dnia.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania danych dzięki wynajęciu zewnętrznego centrum Disaster Recovery.
  • Możliwość wybrania wielu, różnorodnych scenariuszy odtworzeniowych.

Cały opis wdrożenia znajdziesz na stroniehttps://plc-solutions.pl/wdrozenie/sektor-handlowy/