Case study: W Bibliotece Raczyńskich stworzyliśmy nową serwerownię, system backupu i platformę wirtualnych desktopów

Zrealizowany projekt polegał na wyposażeniu oraz przeniesieniu infrastruktury IT do serwerowni w nowym budynku Biblioteki Raczyńskich oraz uruchomieniu wszystkich systemów niezbędnych do jej funkcjonowania. Dodatkowo wyposażyliśmy czytelnię w komputery działające pod kontrolą systemu Citrix Desktop.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

  • Integracja środowiska serwerowego biblioteki (systemy księgowe, zarządzania, pocztowe itp.).
  • Podniesienie bezpieczeństwa dostępu do danych.
  • Wyjście naprzeciw potrzebom czytelników dzięki digitalizacji zasobów i ich ochrony.
  • Udostępnienie nowych usług opartych o architekturę Microsoft (Exchange, Sharepoint , Link) dla pracowników biblioteki i 38 filii.
  • Łatwiejsze zarządzanie zwirtualizowanymi desktopami.
  • Budowa bezpiecznej serwerowni wraz z systemami magazynowania i przetwarzania danych odpornymi na awarię.

Cały opis wdrożenia znajdziesz na stroniehttps://plc-solutions.pl/wdrozenie/sektor-publiczny/