Case study: Wdrożyliśmy dla Transgourmet Polska system i politykę backupu

Transgourmet Polska (d. Selgros Cash&Carry) w ramach uporządkowania infrastruktury IT wymienił system do zarządzania i ochrony danych. Dotychczas wykorzystywane rozwiązanie nie spełniało oczekiwań w zakresie odzyskiwania danych. Było także oferowane w outsourcingu, co ograniczało kompetencje lokalnego zespołu administratorów.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

  • Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów IT oraz określenia jaką wartość dla użytkowników biznesowych mają poszczególne usługi IT. W przypadku ponownego uruchamiania środowiska IT ważna jest bowiem kolejność odtwarzania poszczególnych aplikacji, których działanie jest wzajemnie od siebie uzależnione.
  • Wypracowanie wewnętrznych kompetencji, dzięki którym firma może dziś szybko i samodzielnie odtworzyć dane po awarii.
  • Przygotowanie dokumentacji, która pozwala dowolnej osobie w Transgourmet Polska, jak i zewnętrznym partnerom, łatwo przeprowadzić ten proces.
  • Znacząca poprawa bezpieczeństwa poprzez oddzielenie miejsca przetwarzania danych od miejsca przechowywania backupu. Procesy backupu i odtworzenia odbywają się w dwóch lokalizacjach.
  • Dopasowanie narzędzia do polityki bezpieczeństwa firmy, w tym wymogów opiekunów aplikacji biznesowych. Wcześniej była ona narzucana przez dostawców poprzedniego systemu zarządzania ochrony danych.
  • Opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa danych – określono m.in. maksymalny poziom retencji danych; maksymalny czas ich odtworzenia; ilości informacji, które można utracić bez wpływu na proces biznesowy i punkty odzysku.
  • Zapewnienie 100% spójności backupowanych danych maszyn wirtualnych poprzez wprowadzenie backupu hybrydowego.
  • Zwiększenie granularności procesu backupu oraz odtworzenia danych.
  • Przyspieszenie procesu odtworzenia danych, do zaledwie kilku minut.

Cały opis wdrożenia znajdziesz na stroniehttps://plc-solutions.pl/wdrozenie/sektor-handlowy-2/